Self Catering near Pwllehi, Gwynedd

    ACCOMMODATION MAP Accommodation map

Pwllheli
Padarn - Gwynfryn Farm, Pwllheli
Padarn - Gwynfryn Farm

Sleeps: 8
From: £420.00

Pwllheli
Tegid - Gwynfryn Farm, Pwllheli
Tegid - Gwynfryn Farm

Sleeps: 4
From: £355.00

Pwllheli
Farmhouse Wing - Gwynfryn Farm, Pwllheli
Farmhouse Wing - Gwynfryn Farm

Sleeps: 4
From: £355.00

Pwllheli
Mymbyr - Gwynfryn Farm, Pwllheli
Mymbyr - Gwynfryn Farm

Sleeps: 7
From: £420.00

Pwllheli
Gwynant - Gwynfryn Farm, Pwllheli
Gwynant - Gwynfryn Farm

Sleeps: 4
From: £355.00

Pwllheli
Peris - Gwynfryn Farm, Pwllheli
Peris - Gwynfryn Farm

Sleeps: 2
From: £250.00

Pwllheli
Glaslyn - Gwynfryn Farm, Pwllheli
Glaslyn - Gwynfryn Farm

Sleeps: 4
From: £355.00

Pwllheli
Crafnant - Gwynfryn Farm, Pwllheli
Crafnant - Gwynfryn Farm

Sleeps: 5
From: £355.00

Pwllheli
Ogwen - Gwynfryn Farm, Pwllheli
Ogwen - Gwynfryn Farm

Sleeps: 4
From: £290.00

Pwllheli
Penmaen Bach, Pwllheli
Penmaen Bach

Sleeps: 6
From: £373.00

Map is approximate and should only be used to get a rough idea of the location of cottages near Pwllehi. Please see individual cottage details for more precise location information.

Gwynedd Cottage Locations

Aberdaron - Aberdovey - Abergynolwyn - Abersoch - Amlwch - Amlwch Port - Arthog - Bala - Bangor - Barmouth - Beaumaris - Beddgelert - Benllech - Bethesda - Betws-y-Coed - Betws-yn-Rhos - Blaenau Ffestiniog - Bont Newydd - Borth-y-Gest - Brithdir - Bryncir - Bryncrug - Brynteg - Bull Bay - Caeathro - Caergeiliog - Caernarfon - Capel Curig - Capel Garmon - Capelulo - Cemaes Bay - Cerrigydrudion - Church Bay - Chwilog - Cilan - Clynnog-fawr - Colwyn Bay - Conwy - Criccieth - Croesor - Cwm Penmachno - Deganwy - Dinas Mawddwy - Dolgarrog - Dolgellau - Dolwyddelan - Dwyran - Dyffryn Ardudwy - Edern - Eisinrug - Fairbourne - Ganllwyd - Gwalchmai - Gyffin - Harlech - Holyhead - Llan Ffestiniog - Llanaber - Llanbedr - Llanbedrgoch - Llanbedrog - Llanberis - Llandanwg - Llanddaniel Fab - Llanddeusant - Llanddona - Llandecwyn - Llandudno - Llandwrog - Llanegryn - Llaneilian - Llanelltyd - Llanengan - Llanerchymedd - Llanfachraeth - Llanfaethlu - Llanfair - Llanfair-yn-Neubwll - Llanfairfechan - Llanfairpwllgwyngyll - Llanfairynghornwy - Llanfechell - Llangefni - Llangoed - Llanllyfni - Llanrug - Llanrwst - Llanuwchllyn - Llanwrst - Llithfaen - Llwyngwril - Maenan - Maentwrog - Malltraeth - Manod - Menai Bridge - Moelfre - Morfa Bychan - Morfa Nefyn - Mynytho - Nefyn - Newborough - Penmachno - Penmaenmawr - Penmaenpool - Penmynydd - Penrhyndeudraeth - Pentir - Pentraeth - Pentre Berw - Pentrefelin - Penygroes - Penysarn - Pistyll - Pontllyfni - Porthmadog - Pwllheli - Red Wharf Bay - Rhos-y-Gwaliau - Rhoscolyn - Rhosgoch - Rhoslefain - Rhosneigr - Rhydlydan - Rhyl - Rowen - Sarn Meyllteyrn - Tal y Llyn - Tal-y-Bont - Talsarnau - Tanygrisiau - Trawsfynydd - Trearddur Bay - Trefor - Trefriw - Tynygongl - Tywyn - Valley - Y Felinheli - Ysbyty Ifan -

Attraction search
in
National Trust

National Trust membership

National Trust membership

Free entry to National Trust properties throughout England, Wales, and Northern Ireland, plus discounted admission to National Trust for Scotand properties.

Membership details

About the National Trust
English Heritage

English Heritage membership

English Heritage membership

Free entry to English Heritage properties throughout England, plus discounted admission to Historic Scotand and Cadw properties in Scotland and Wales

Membership details

About English Heritage

Passionate about British Heritage!