+   Cottage Search   +

Self Catering near South Stack, Gwynedd

    ACCOMMODATION MAP Accommodation map

Holyhead
Y Barcud, Holyhead
Y Barcud

Sleeps: 6
From: £447.00

Holyhead
Bran Goesgoch, Holyhead
Bran Goesgoch

Sleeps: 6
From: £545.00

Holyhead
Llety'r Bugail, Holyhead
Llety'r Bugail

Sleeps: 2
From: £242.00

Holyhead
Y Wennol, Holyhead
Y Wennol

Sleeps: 2
From: £342.00

Holyhead
Lyngaran House, Holyhead
Lyngaran House

Sleeps: 12
From: £696.00

Trearddur Bay
Y Lleiaf, Trearddur Bay
Y Lleiaf

Sleeps: 5
From: £350.00

Trearddur Bay
Ty'r Enfys Bach (Little Rainbow House) - Upper, Trearddur Bay
Trearddur Bay
Seascape, Trearddur Bay
Seascape

Sleeps: 8
From: £949.00

Trearddur Bay
Bay View, Trearddur Bay
Bay View

Sleeps: 8
From: £390.00

Holyhead
Glan Yr Wern, Holyhead
Glan Yr Wern

Sleeps: 5
From: £381.00

Map is approximate and should only be used to get a rough idea of the location of cottages near South Stack. Please see individual cottage details for more precise location information.

Gwynedd Cottage Locations

Aberdaron - Aberdovey - Aberffraw - Abergynolwyn - Abersoch - Amlwch - Amlwch Port - Arthog - Bala - Bangor - Barmouth - Beaumaris - Beddgelert - Benllech - Bethel - Bethesda - Betws-y-Coed - Betws-yn-Rhos - Blaenau Ffestiniog - Bontnewydd - Borth-y-Gest - Botwnnog - Brithdir - Bryncrug - Bryngwran - Brynrefail - Brynsiencyn - Brynteg - Bryntwrog - Bull Bay - Caeathro - Caernarfon - Capel Curig - Capel Garmon - Capelulo - Carreglefn - Cemaes Bay - Cerrigydrudion - Church Bay - Chwilog - Clynnog Fawr - Colwyn Bay - Conwy - Corris - Criccieth - Cwm Penmachno - Deganwy - Deiniolen - Dinas Dinlle - Dinas Mawddwy - Dinorwic - Dinorwig - Dolgarrog - Dolgellau - Dolwyddelan - Dulas - Dwygyfylchi - Dwyran - Dyffryn Ardudwy - Edern - Fairbourne - Four Mile Bridge - Frongoch - Ganllwyd - Glyn Garth - Groeslon - Harlech - Holyhead - Llan Ffestiniog - Llanaber - Llanbedr - Llanbedr Y Cennin - Llanbedrog - Llanberis - Llanddaniel Fab - Llanddeusant - Llanddona - Llandecwyn - Llandegfan - Llandudno - Llandwrog - Llanedwen - Llaneilian - Llanelltyd - Llanerchymedd - Llanfachraeth - Llanfaelog - Llanfaethlu - Llanfair - Llanfair Talhaiarn - Llanfair-yn-Neubwll - Llanfairfechan - Llanfairpwll - Llanfairpwllgwyngyll - Llanfairyngnhornwy - Llanfechell - Llangaffo - Llangefni - Llangoed - Llanrug - Llanrwst - Llanuwchllyn - Llwyngwril - Maenan - Malltraeth - Mallwyd - Manod - Menai Bridge - Moelfre - Morfa Bychan - Morfa Nefyn - Mynytho - Nant Peris - Nefyn - Newborough - Old Colwyn - Penmachno - Penmaenmawr - Penmon - Penmynydd - Penrhyndeudraeth - Pentir - Pentraeth - Pentre Berw - Penygroes - Penysarn - Pontllyfni - Porthmadog - Prenteg - Pwllheli - Red Wharf Bay - Rhiwlas - Rhos-y-Gwaliau - Rhoscolyn - Rhosgoch - Rhoslefain - Rhosneigr - Rhydlydan - Rhydwyn - Rhydymain - Sarn Mellteyrn - Sarn Meyllteyrn - Tal-y-Bont - Talsarnau - Talybont - Talysarn - Tanygrisiau - Trawsfynydd - Trearddur Bay - Trefor - Trefriw - Tudweiliog - Tynygongl - Tywyn - Valley - Y Felinheli - Ysbyty Ifan -

Attraction search
in
Britain Express Canvas Prints

Stunning UK prints for sale by award-winning photographer David Ross, editor of Britain Express, the UK Travel and Heritage Guide.


National Trust

National Trust membership

National Trust membership

Free entry to National Trust properties throughout England, Wales, and Northern Ireland, plus discounted admission to National Trust for Scotland properties.

Membership details

About the National Trust
Stay in an Scottish Castle

Passionate about British Heritage!