+   Cottage Search   +

Self Catering near Marianglas, Gwynedd

    ACCOMMODATION MAP Accommodation map

Moelfre
Gorwel, Moelfre
Gorwel

Sleeps: 10
From: £906.00

Tynygongl
Crow’s Nest Cottage, Tynygongl
Crow’s Nest Cottage

Sleeps: 4
From: £357.00

Tynygongl
Pant-y-Bugail Apartment, Tynygongl
Pant-y-Bugail Apartment

Sleeps: 4
From: £309.00

Benllech
Rhous, Benllech
Rhous

Sleeps: 7
From: £398.00

Moelfre
Abermor, Moelfre
Abermor

Sleeps: 8
From: £527.00

Brynteg
Rhosydd Cottage, Brynteg
Rhosydd Cottage

Sleeps: 6
From: £353.00

Benllech
Halcyon, Benllech
Halcyon

Sleeps: 8
From: £412.00

Moelfre
Hyfrydle, Moelfre
Hyfrydle

Sleeps: 4
From: £315.00

Tynygongl
Sycamore Cottage, Tynygongl
Sycamore Cottage

Sleeps: 4
From: £400.00

Tynygongl
Erw Ddu - Tyn y Gongl, Tynygongl
Erw Ddu - Tyn y Gongl

Sleeps: 4
From: £525.00

Map is approximate and should only be used to get a rough idea of the location of cottages near Marianglas. Please see individual cottage details for more precise location information.

Gwynedd Cottage Locations

Aberdaron - Aberdovey - Aberffraw - Abergynolwyn - Abersoch - Amlwch - Amlwch Port - Arthog - Bala - Bangor - Barmouth - Beaumaris - Beddgelert - Benllech - Bethel - Bethesda - Betws-y-Coed - Betws-yn-Rhos - Blaenau Ffestiniog - Bontnewydd - Borth-y-Gest - Botwnnog - Brithdir - Bryncrug - Bryngwran - Brynrefail - Brynsiencyn - Brynteg - Bryntwrog - Bull Bay - Caeathro - Caernarfon - Capel Curig - Capel Garmon - Capelulo - Carreglefn - Cemaes Bay - Cerrigydrudion - Church Bay - Chwilog - Clynnog Fawr - Colwyn Bay - Conwy - Corris - Criccieth - Cwm Penmachno - Deganwy - Deiniolen - Dinas Dinlle - Dinas Mawddwy - Dinorwic - Dinorwig - Dolgarrog - Dolgellau - Dolwyddelan - Dulas - Dwygyfylchi - Dwyran - Dyffryn Ardudwy - Edern - Fairbourne - Four Mile Bridge - Frongoch - Ganllwyd - Glyn Garth - Groeslon - Harlech - Holyhead - Llan Ffestiniog - Llanaber - Llanbedr - Llanbedr Y Cennin - Llanbedrog - Llanberis - Llanddaniel Fab - Llanddeusant - Llanddona - Llandecwyn - Llandegfan - Llandudno - Llandwrog - Llanedwen - Llaneilian - Llanelltyd - Llanerchymedd - Llanfachraeth - Llanfaelog - Llanfaethlu - Llanfair - Llanfair Talhaiarn - Llanfair-yn-Neubwll - Llanfairfechan - Llanfairpwll - Llanfairpwllgwyngyll - Llanfairyngnhornwy - Llanfechell - Llangaffo - Llangefni - Llangoed - Llanrug - Llanrwst - Llanuwchllyn - Llwyngwril - Maenan - Malltraeth - Mallwyd - Manod - Menai Bridge - Moelfre - Morfa Bychan - Morfa Nefyn - Mynytho - Nant Peris - Nefyn - Newborough - Old Colwyn - Penmachno - Penmaenmawr - Penmon - Penmynydd - Penrhyndeudraeth - Pentir - Pentraeth - Pentre Berw - Penygroes - Penysarn - Pontllyfni - Porthmadog - Prenteg - Pwllheli - Red Wharf Bay - Rhiwlas - Rhos-y-Gwaliau - Rhoscolyn - Rhosgoch - Rhoslefain - Rhosneigr - Rhydlydan - Rhydwyn - Rhydymain - Sarn Mellteyrn - Sarn Meyllteyrn - Tal-y-Bont - Talsarnau - Talybont - Talysarn - Tanygrisiau - Trawsfynydd - Trearddur Bay - Trefor - Trefriw - Tudweiliog - Tynygongl - Tywyn - Valley - Y Felinheli - Ysbyty Ifan -

Attraction search
in
Britain Express Canvas Prints

Stunning UK prints for sale by award-winning photographer David Ross, editor of Britain Express, the UK Travel and Heritage Guide.


National Trust

National Trust membership

National Trust membership

Free entry to National Trust properties throughout England, Wales, and Northern Ireland, plus discounted admission to National Trust for Scotland properties.

Membership details

About the National Trust
Stay in an English Castle

Passionate about British Heritage!